شیرآلات بهداشتی و ساختمانی اسپلی

شیرآلات اتوماتیک در دنیا به عناوین مختلفی شناخته میشود:
  • Automatic Faucet/Tap
  • Touch-Free Faucet/Tap
  • Sensor Faucet/Tap
  • Infrared Faucet/Tap
در نتیجه همین تنوع در ایران نیز برای اینگونه شیرآلات اسامی مختلفی به کار میرود:
  • شیرآلات اتوماتیک

  • شیرآلات سنسوری یا سنسوردار

  • شیرآلات چشمی

  • شیرآلات لمسی

  • شیرآلات الکترونیکی

  • شیرآلات برقی

متخصصین کارخانه تولید شیرآلات بهداشتی نقدی هم اکنون در حال انجام تحقیقات نهائی برای تولید انبوه این مدل شیرآلات بهداتشی میباشند.
هدف کارخانه بر تولید شیرآلات سنسوری با کیفیتی غیر قابل رقابت توسط انواع چینی و اروپائی آن است.

Notice: Undefined variable: footer in /home/shiralat/public_html/files/functions.php on line 153